150761255516222

Bechstein Mod A

Äldre Bechsteinflygel

Inköpt 2020 för att genomgå totalrenovering