Bechstein Flygel

Behcstein Flygel från 1880 totalrenoverad 2019 står nu färdig för försäljning på magasin.

Pris 120 000 kronor

Totalrenoverad flygel
Totalrenoverad
Renoverad flygel från 1880
Bechstein järnram
Bechstein resonansbottenmärke