Bechstein semikonsertflygel

Renoverad flygel från 1880

Fullständig renovering av flygel