150761255516222

Bechstein semikonsertflygel

Renoverad flygel från 1880

Fullständig renovering av flygel