Pågående renovering

Pågående renovering av Ekströms flygel

Demontering Dämmaresystem

Demontering strängar

Strängar och stämnaglar demonterade. Nu rengöring av resonansbotten o järnram.

Samtliga strängar och stämnaglar demonterade

Mätområde: Mittparti, stegtryck -1mm


Uppmätning stegtryck, steget ligger ca 3 mm under nollpunkten

Uppmätning fleramätpunkter

Mätområde: Längst ner i basen
Det finns 2 möjligheter att åtärda minustrycket på steget. Det billigaste är att slipa ner gjutjärnsjamen utan att lyfta ur den och på så sätt sänka ramen för att öka trycket. Kostnadsberäkning ca 6000 kronor.
Det andra alternativet är att lyfta ur hela gjutjärnsramen, slipa bort all lack på resonansbotten, pressa upp resonansbotten, skära upp botten och fälla i kilar och torka ner botten till ca 10% rH och därefter lackera resonansbotten. Sedan provar man in gjutjärnsramen och mäter fram trycket på nytt. Beräknad kostnad 25000 kronor.

Monterat nya strängar o stämnaglar

Montering av klimatanläggning Dampp-Chaser

Monterat nya hammarstilar komplett med hammarrulle och kapsel

Monterat nytt hammarlag med underfilt och impregnering

Ställt upp flygeln i utställningshallen

Riktning hammarstil med eld

Justering av stighöjd och utlösningsmoment

Uppdragning och flera stämningar

Demontering mekanik inför polering av klaviatur

Högglansmaskinpolering

Leveransklar flygel!