Ekstrom

Renovering av Stig-Hugo Rislunds flygel

Demontering dämmaresystem
Demontering Dämmaresystem

Demontering strängar

Strängar och stämnaglar demonterade. Nu rengöring av resonansbotten o järnram.

Mätområde: Mittparti, stegtryck -1mm
Stegtryck på resonansbotten
Minustryck 1-3 mm
Stegtryck  mätområde övre basparti -4mm

D

Mätområde: Längst ner i basen
Det finns 2 möjligheter att åtärda minustrycket på steget. Det billigaste är att slipa ner gjutjärnsjamen utan att lyfta ur den och på så sätt sänka ramen för att öka trycket. Kostnadsberäkning ca 6000 kronor.
Det andra alternativet är att lyfta ur hela gjutjärnsramen, slipa bort all lack på resonansbotten, pressa upp resonansbotten, skära upp botten och fälla i kilar och torka ner botten till ca 10% rH och därefter lackera resonansbotten. Sedan provar man in gjutjärnsramen och mäter fram trycket på nytt. Beräknad kostnad 25000 kronor.