Euterpe

Lättplacerat litet piano

Litet Eurterpe piano

Eurterpe märke

Euterpe från sidan

Euterpe överram

Euterpe från ovan

Lågt Eurterpe piano (110 cm) i mahogny  med full klaviatur 7 ½ oktav justerat och stämt.

Pris 7 500 kronor