Feurich original

 

Feurich pianot är nu stämt och det håller minst likvärdig kvalité som Steinway & son.

Hela instrumentet är rengjort invändigt och på baksidan. Det är också stämt.

Instrumentet är tillverkat i Leipzig 1930 det ser ni på serienumret som jag tagit bild på samt förteckningen över tillverkningsår / serienummer.
2014-08-22 034 2014-08-22 035 2014-08-22 036 2014-08-22 037 2014-08-22 038 2014-08-22 039 2014-08-22 040 2014-08-22 041 2014-08-22 042