Grotrian Steinweg

Ett kvalitetsinstrument från 1930 från Braunsweig. Detta piano är under restaurering och finns att provspela i vår utställningshall.

Äldre Grotrian Steinweg piano

Fabrikatet grundades  1858 av Theodor Steinweg och Friedrich Grotrian. 1860 dog Friedrich och hans son Wilhelm tog över sin del i företaget. 1865 åkte Theodor till New York och började arbeta på Steinway & Son, företaget som hans far hade startat. Wilhelm fortsatte sitt fars verk och byggde en ny fabrik i Braunsweig 1870 och den är fortfarande i bruk.