instrumentFörmedling

Först gör vi en bedömning om vi anser att er flygel är säljbar, därefter gör vi en preliminär uppskattning vad flygeln går att säljas för. 

Kommer vi överens om att vi ska sälja flygeln för er räkning står ni för fraktkostnaden till utställningshallen.

Vi tar en kommisionsavgift om 15% av totala köpeskillingen, dock lägst 15000 kronor vid instrumentförmedling.

Det som ingår i vår avgift är att marknadsföra flygeln på nätet samt vår hemsida, visa upp det för kund och göra klart affärstransaktionen. Uppställningsplats upp till 6 månader ingår därefter debiteras lagerhyra om 700kr+moms/månad.

Eventuella reparationer/renoveringar/stämningar eller annat ingår inte i kommisionsavgiften utan bekostas utav säljaren.

Fraktkostnaden till köparen står köparen för.

Ni har rätt att närsomhelst avbryta försäljningen om ni så önskar. Ni debiteras då enbart de kostnader som vi haft under tiden, lagerhyra och marknadsföringskostnader etc.

Vackert inpolerad företagslogo i klaffen