Ljudfiler

Så här låter en Wendl & Lung modell 178 flygel inspelad med en  Ehrlund-M mikrofon