Vi har investerat i en maskin som lyfter och transporterar en flygel i trappor. Med hjälp av denna bidrar man till säkrare transporter, minimerar skador på gods och människa.

Med pianoplan har vi ett hjälpmedel vid flygeltransport. Möjligheten att transportera piano eller flygel uppför trappor på ett kontrollerat och smidigt sätt. Den är lättmanövererad, går att skjuta framåt eller bakåt för att få balans på godset. Med en knapptryckning hissas godset upp horisontellt för att inte riskera att flygeln flyttar sig under transporten. En del utav uppdragen blir pianoplan ett avgörande hjälpmedel vid flygeltransport då man kan utföra jobbet med endast en person.

I vår utställningshall flyttar vi runt nästan 200 flyglar årligen.

Hela maskinen går att lyfta upp 70 cm på rullar med en knapptryckning så att man kan svänga runt i trånga utrymmen för att sedan sänka ner och fortsätta färden på larvfötterna. Vi styr hela ekipaget med en joystick. Maskinen lyfter själv upp 600 kg på sitt arbetsbord. Investeringen bidrar till att minimera skador på människa och instrument.

Vi är även återförsäljare i Sverige för pianoplan flygellyfft. För senaste prisuppgift kontakta oss via mejl.

info@pianostammare.se

Robot för flygeltransport
Pianoplan flygeltransport

Besök vår affär för att finna en flygel som passar er. Ny eller begagnad, vi har det ni önskar.