,

Algmedel – Humidifier Treatment

225 kr

Kom ihåg att alltid använda algmedel i er klimatanläggning! Tillbehör för klimatanläggning finns i vår butik.

Algmedlet förhindrar bildande av bakterier och mineraler i klimatanläggning för piano och flygel

En kapsyl tillsätts vid varje påfyllning,  i snitt vart 14:e dag.

En flaska räcker normalt 1 år

Vi brukar ha algmedel hemma för omgående leverans. Tänk på att även byta filter var 6:e månad som finns att köpa i vår webshop.

Vätskan – algmedlet är avsedd för pianolife saver – klimatanläggningar piano och flygel.

Beroende på hårdheten i vattnet blir det olika mycket beläggning på filtren. Ser ni att det är mycket kristaller och en hård skorpa på ovansidan av filtren så försök att byta oftare än vart sjätte månad. ”humidifier treatment” är ett algmedel som används för att behandla klimatanläggningar i pianon och flyglar. Det används för att förhindra tillväxt av alger och mögel i fuktighetskontrollsystemet och på andra ytor inuti pianot eller flygeln. Algmedlet kan också hjälpa till att minska lukt och förbättra luftkvaliteten inne i instrumentet. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner när man använder algmedlet för att säkerställa att det används korrekt och säkert.

En kapsyl algmedel till vid varje påfyllning!
Algmedel avsett för klimatanläggning till piano och flygel