Klimatanläggning för piano

Dampp Chaser

Klimatanläggning för piano

8 000kr

Klimatanläggning för att hålla rätt fuktighet i ditt piano eller flygel.

Dampp Chaser eller Pianolifesaver som den också kallas, ska monteras in i piano eller flygel.

En gång i halvtimmen känner “humidistaten” av fuktigheten närmast resonansbotten. Då den är förinställd på ca 42%rH ändrar den fuktigheten i instrumentet då det är nödvändigt.

Är det torrt finns det risk för att resonansbotten spricker, stämstocken som håller stämskruvarna torkar även denna ut och stämnaglarna släpper och tonhöjden sjunker.

För hög luftfuktighet medför att resonansbotten sväller och lyfter steget så att strängarna spänns – tonhöjden stiger. Stämstocken sväller också något och kramar runt stämnaglarna så att de sitter hårdare men när torkan kommer krymper träet men inte stämskruven så när det är på det här viset år efter år så är ett stämnagelbyte ett faktum.

Det bästa för instrument är att hålla en jämn lagom fuktighet över året. Att slippa den fuktiga sommarluften och även den torra vinterkylan.

Vi är “field expert” inom området med att montera klimatanläggningar och har alltid anläggningar på lager.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Klimatanläggning för piano”