Schimmel Piano modell 108

Lågt Schimmelpiano

Fint lågt piano av välkänt fabrikat Schimmel