Flygel- och pianotransport

Pianotransport & Flygeltransport

Piano/flygel -transport

Ska ni flytta? Vi kan hjälpa till vid piano och flygeltransporten. När vi kommer till ert instrument, tittar vi igenom det och föreslår vad som behövs åtgärdas för att få det välklingande. Det kan vara t.ex. en stämning eller justering, stämnagelbyte eller strängbyte. När ni ändå ska flytta instrumentet så kan vi låta instrumentet mellanlanda i vår moderna pianoverkstad för att trimma instrumentet så ni får bra förutsättningar att skapa vacker musik. Det blir inga extrakostnader för transporten om vi tar in pianot eller flygeln för att reparera eller justera det.

Varför ska ni anlita oss istället för den lokala flyttfirman?

Vår främsta uppgift är ju inte att bära omkring på piano eller flyglar, även om vi utvecklat system som underlättar flytten. Både bärselar som ni kan se här på sidan samt speciella rullvagnar som monteras direkt på flygeln med fästen för en elektrisk vinch som fjärrstyrs för att minska arbetsbelastningen men även öka säkerheten och minska risken för skador på både personal och instrument.

Vår specialitet är ju att med våra mer än 20 års erfarenhet och långa studier i pianoteknik, reparera och restaurera instrument till fullgoda instrument.

Det är ju mindre roligt att få uppburet sitt piano eller flygel och sedan när pianostämmaren kommer, bli varse att instrumentet inte går att stämma!

Vi transporterar inte allt möjligt utan är specialiserade enbart på piano och flygel. Det är tunga instrument och det räcker att en ovan person vrider ryggen lite snett under lyft så kan långvariga skador uppstå. Så “tänk efter före” det är kanske inte smartast att spara in på utgiften för anlita oss utan smartast är kanske ändå att kunna arbeta på sitt vanliga jobb dagen efter utan ryggproblem.

Därför blir det en win win situation att anlita oss istället.

Vid svårigheter att komma fram med bilen eller trappor anlitar vi den lokala flyttfirman som då debiterar er deras kostnader.

Vi har modern fordonspark med Lastbil med EEV-motor som reducerar partikelutsläppen med 33% i
förhållande till Euro 5-motorer
EEV är förkortning för Enhanced Environmental friendly Vehicle, som är definitionen
på den hittills strängaste miljönormen – ännu lägre utsläppsnivåer än Euro 5.

Flygeltransport

Pianotransport

Instrumenten är försäkrade under transport till ett värde av 1 000 000 kronor.