Wilhelm Steinman

Ljusbrun valnöt

Stämt och översiktligt justerad mekanik
Pris 11 500 kronor