Wilhelm Steinman

Ljusbrun valnöt

Genomgånget och stämt av tekniker.