150761255516222

Wilhelm Steinman

Ljusbrun valnöt

Genomgånget och stämt av tekniker.