150761255516222

Yamaha B1 Silent

Yamaha minsta modell

Det lägsta Yamaha pianot i höjd med Silentfunktion